het-speelhuis_03Over het speelhuis…

De Stichting Het Speelhuis werd opgericht in 2002 als overkoepelend orgaan voor onze zang en toneelgroepen. Doelstelling van de stichting is om een platform te beiden aan de jeugd in de buurt om onder deskundige leiding zich te kunnen bekwamen in zingen en toneelspelen. Visie daarbij is dat als kinderen en jongeren zich leren uiten in zang en spel, ze zich bewust worden van hun eigen vaardigheden en hun emoties leren benoemen en zich zodoende een herkenbare plek verwerven in hun leefomgeving. Ze leren respect te hebben voor zichzelf en elkaar, wat ervoor zorgt dat Het Speelhuis een veilige, vertrouwde omgeving wordt waarin hechte en duurzame vriendschappen gesmeed kunnen worden.


het-speelhuis_06Bij het speelhuis…

Doet elk kind ertoe, elk kind heeft zijn eigen talenten. We vragen geen dingen die buiten hun bereik liggen maar we werken graag verder aan wat ze wel kunnen. We zijn dus niet prestatiegericht en dat draagt ertoe bij dat een kind niet onzeker wordt maar trots is op z’n eigen prestatie en een visitekaartje voor zichzelf wordt. Binnen Het Speelhuis wordt gewerkt in leeftijdsgroepen maar die groepen kunnen ook onderling samenwerken bij een voorstelling of het jaarlijkse speelhuis-kampweekend. We moedigen het erg aan als kinderen iets samen willen organiseren zoals een etentje of een filmavond. We stellen de ruimte dan beschikbaar en helpen graag mee. Kinderen hebben ook buiten de lessen tot op zekere hoogte toegang tot de faciliteiten. Deze korte lijntjes zorgen ervoor dat er ook veel betrokkenheid van ouders is om ons te helpen bij bv. voorstellingen en kamp.


het-speelhuis_10Wat doen we bij het Speelhuis…

In de huidige opzet beginnen de kleinsten met 3 kwartier zangles en krijgen ze vanaf ± 8 jaar wekelijks 3 kwartier zang en 3 kwartier toneel. Er wordt altijd gewerkt aan minimaal 2 voorstellingen per jaar. Leerlingen kunnen bij elkaars repetities kijken en soms meedoen. Ook is het bijna altijd mogelijk om introducees mee te nemen, als die mogelijk interesse hebben om in te schrijven.
De repetitieruimte va 55m2 is onderdeel van het woonhuis van eigenaar Johan van Egdom. In deze ruimte is een geluidsinstallatie, beamer, computer en vleugel. De inrichting komt met 2 bankstellen dichtbij een huiskamer. Aan de muren hangen allerlei verworvenheden van 25 jaar Speelhuis.